Rola Hulsbergen

Rola Hulsbergen is oud-rector van het Aloysius College en houdt zich al jaren
bezig met de ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen.