Rob Gilsing en Peter de Vries

Rob Gilsing is lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool en Peter de Vries is expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid.