Rikkert van der Lans en Merel de Wit

Rikkert van der Lans is als Postdoc verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Merel de Wit is onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Beiden zijn betrokken bij de uitvoering van TALIS 2024. TALIS 2024 wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam, Fontys Hogeschool, IVA Onderwijs en I&O Research.