U jan21 volman portret 2019 1 mb

Monique Volman

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Onderwijsraad. In haar werk staat de vraag centraal hoe scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen. Ze is voorzitter van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam waar onderzoekers en basisscholen samen onderzoek doen naar vraagstukken met betrekking tot diversiteit en ongelijkheid. Zie: https://woa.kohnstamminstituut.nl/ Tot 1 november 2019 was Monique Volman samen met Judi Mesman (Universiteit Leiden) boegbeeld van de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Ze is projectleider van het NWA-startimpulsproject ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’. Kijk ook op: https://gelijkekansenvooreendiversejeugd.nl/