Aaa mei22 schravesande portret martin20191230 091816 2

Martin Schravesande

Martin Schravesande werkte zeven jaar voor het ministerie van OCW maar kon na een werkdag nooit met zekerheid zeggen of hij nuttig was geweest voor het onderwijs in Nederland. Hij werd docent, eerst in het hbo en daarna in het speciaal onderwijs. Het gevoel nuttig te zijn heeft hij sindsdien nooit meer verloren. Onlangs publiceerde hij een boek over zijn werk met thuiszitters: ‘De thuiszittersklas’ (Uitgeverij Van Gennep) Hij schreef ook een essay in het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, en een drieluik waarin hij onderzoekt wat wezenlijk is aan het pedagogisch contact met de thuiszitters in zijn klas. Kijk op: https://nivoz.nl/nl/wat-is-pedagogische-moed