Marieken Pronk en Bert de Vos

Marieken Pronk is trainer bij De Talengroep en verbonden aan het Netwerk Onderwijsadviseurs. Bert de Vos is ambassadeur PLOT26 (methode Nederlands VO) en trainer/adviseur in taalrijk Onderwijs.