Mei22 gastcolumn kooijmans portret

Maike Kooijmans

Maike Kooijmans is lector Opvoeden voor de Toekomst aan Fontys Hogeschool. Kijk ook op: fontys.nl/opvoedenvoordetoekomst