Gerbert

Gerbert Sipman

Gerbert Sipman is docent pedagogiek aan de Pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is in de afrondende fase van zijn promotieonderzoek, dat hij onder begeleiding van Susan McKenney, Rob Martens en Jürg Thölke heeft uitgevoerd.