Frederike de Jong

Frederike de Jong is filosoof en geeft levensbeschouwing (onder- en bovenbouw h/v) en filosofie (onderbouw h/v) op het Bonaventuracollege in Leiden.