Uxjun21 gastcolumn frans de vijlder pasfoto

Frans de Vijlder

Frans de Vijlder is lector aan de HAN University of Applied Science en houdt zich bezig met goed bestuur en innovatiedynamiek in maatschappelijke organisaties, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke innovatiebewegingen en de rol van professionals hierbij (professionals governance).