Mei20 valk wals portret arjen

Arjen Wals

Arjen Wals is hoogleraar op het terrein van transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2015 is Wals ook UNESCO Chairholder in Social Learning and Sustainable Development