Al jaren is er een groeiende behoefte om echt te veranderen. Ook in de Haagsche politiek is die oproep door gedrongen. We moeten naar een andere bestuurscultuur. Maar wat is er dan mis?

Het antwoordt is simpel en al jaren bekend. We hebben ons laten vangen in een systeemwereld. De wereld van regie en controle, van normering en objectivering van schaalvergroting en volgzame medewerkers. Het resultaat is treurig. Onderwijsfabrieken zijn onder aanvoering van hun colleges en raden verworden tot uitvoerders van de systeemdoelen. Leerlingen dienen in een zo effectief mogelijk systeem met een geobjectiveerde kwalificering het pand te verlaten. Zelfs socialisering en subjectivering van de kinderen moeten aan een norm voldoen. Organigrammen moeten helderheid verschaffen over de...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.