Suzanne de Jong

Suzanne de Jong is student van de NHL lerarenopleiding en recent afgestudeerd master Communicatie & Educatie.