Soha Shat en Jan Maarse

Soha Shat was docent, teamleider en educatie specialist. In 2015 is zij met haar vier kinderen Palestina ontvlucht. In Nederland werkt zij momenteel als programmaleidster van het project ‘Parental Empowerment’ dat geïnitieerd is door de Ithaka ISK in Utrecht. Jan Maarse is oud-docent en adviseur bij Sardes. Hij houdt zich met verschillende onderdelen van nieuwkomersonderwijs bezig, waaronder het organiseren en uitbouwen van professioneel nieuwkomersonderwijs. Voor meer informatie: [email protected]. Voor meer informatie over de werkzaamheden van Sardes rond nieuwkomersonderwijs: [email protected]