Jan22 karsten foto

Sjoerd Karsten

Sjoerd Karsten is onderwijssocioloog en werkte aan de Universiteit van Amsterdam en Leiden. In Amsterdam was hij bijzonder hoogleraar beleid en organisatie beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren. Hij verrichtte een groot aantal onderzoeken naar onderwerpen als sociale ongelijkheid, etnische segregatie en burgerschap.