Renske Nijlunsing

Renske Nijlunsing is psycholoog en schoolpsycholoog in opleiding, en werkt als intern begeleider op een school voor speciaal onderwijs, bij SO Fryslân.