René Leverink

René Leverink is onderwijsjournalist. Hij is ook leraar. Een dubbelrol waarin hij elke dag ervaart dat onderwijs nooit stilstaat, altijd in ontwikkeling is en dientengevolge voortdurend kampt met de vraag: waar zijn we tevreden over en wat willen we veranderen? Die vraag is niet nieuw, maar van alle tijden. Reden voor Leverink om een aantal mensen uit het recente verleden te spreken. Wat was destijds hún veranderende werkelijkheid en hoe kijken ze naar deze tijd?