Pieter van den Heede, Peter Mannak en Daan van Leeuwen, bewerkt door de redactie

Dit is een bewerking van een langer artikel van Pieter van den Heede, Peter Mannak en Daan van Leeuwen. Pieter van den Heede is historicus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Pieter Mannak is docent geschiedenis op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Daan van Leeuwen is lerarenopleider en vakdidacticus geschiedenis op Hogeschool Inholland Rotterdam en redacteur van Kleio.