Peter Hoogendijk

Peter Hoogendijk is wiskundedocent in de bovenbouw havo/vwo. Hij was jarenlang uitgever van reken- en wiskundemethoden als Getal & Ruimte en Rekenblokken. Na een periode als productmanager bij Bureau ICE is hij in 2021 als zij-instromer op het Griftland College gaan werken.