Nikkie Laros & Peter Laros

Nikkie Laros is psycholoog NIP i.o. schoolpsycholoog en werkt voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht als gedragswetenschapper in het VO. Peter Laros is hogeschooldocent bij het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys.