Marieke van Geel en Trynke Keuning

Trynke Keuning en Marieke van Geel werken beiden voor de Universiteit Twente (Postdoc) als coördinator en onderzoeker van het MATCH-project. In het MATCH-project wordt onderzoek gedaan naar differentiëren.