Maarten Pieters, Emiel de Kleijn en Herman Schalk

Maarten Pieters is curriculumontwikkelaar op het gebied van de bètavakken, Emiel de Kleijn is curriculumontwikkelaar natuur & techniek met scheikunde als speerpunt, Herman Schalk is bioloog, voormalig biologieleraar, toetsontwikkelaar en lerarenopleider. Allen werk(t)en bij SLO.