Louis ten Bosch

Louis ten Bosch is onderzoeker aan de Radboud Universiteit en binnen het Donders Insitituut. Binnen CLS/Centre for Language and Speech Technology (https://www.ru.nl/clst/ ) werkt hij aan spraaktechnologie (automatische spraakherkenning) en aan woordverwerkingsmodellen (met Mirjam Ernestus). Hij was onder meer betrokken bij projecten voor kinderspraakherkenning, dialoogsystemen, en het maken van een rekenmodel voor woordleren in de moedertaal bij jonge kinderen. Dit artikel is gebaseerd op onderzoeksprojecten, op recente publikaties in SLATE, en op bijdragen van Marjoke Bakker (Learning and Teaching, Hogeschool Arnhem-Nijmegen), Wilfried Sluiters en Edith Peters-de Bruijn (De Peppel, Beuningen).