Judith Grapendaal en Suzanne Wenker

Judith Grapendaal en Suzanne Wenker zijn derdejaars studenten aan de Hogeschool van Amsterdam en doen mee aan een honoursprogramma, waarbij zij zich verdiepen in het Nederlandse onderwijssysteem. Onder leiding van Marco Snoek maken zij portretten van een aantal scholen die meedoen aan de Ipilot Scholen Zelfevaluatie.