Joris Verheijen

Joris Verheijen is promovendus onderwijsfilosofie aan de Erasmus School of Philosophy en docent filosofie aan het Amsterdamse Cygnus Gymnasium. Vorig schooljaar heeft hij geëxperimenteerd met Lego in zijn eigen lessen over Spinoza (https://www.trouw.nl/onderwijs/leerlingen-leren-filosoferen-met-lego~b4bbd7c7/).