Jeroen Bron & Jolanda van der Ven

Jeroen Bron is deelprogrammamanager kwaliteitszorg van het programma Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s bij SLO. Jolanda van der Ven is docente Nederlands bij Het Hooghuis, locatie Mondriaan College in Oss. Dat is een school voor mavo en havo. Ze werkt daar al bijna 20 jaar. Met veel plezier, zoals ze zelf zegt. Ook is Jolanda lid van de vakvernieuwingscommissie Nederlands.
Artikelen