Dec19 prinsen portret herberd

Herberd Prinsen

Herberd Prinsen heeft een opleidings-, trainings- en adviesbureau (www.hpc.nu) onder andere op het gebied van onderwijs, mentoraat, leerlingbegeleiding en management. Verder heeft hij een eigen praktijk voor psychotherapie en is hij auteur van diverse boeken en artikelen.