Harrie Backx en Dave Ensberg-Kleijkers

Harrie Backx is directeur van het Praktijkcollege Tilburg, onderdeel van Stichting Biezonderwijs. Dave Ensberg-Kleijkers is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs.