Jun20 neidig beeld harmen neidig

Harmen Neidig

Harmen Neidig is conrector/plaatsvervangend rector Pallas Athene College in Ede. Het onderzoek t.b.v. de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties vond plaats aan de HAN-University of Applied Sciences, in samenwerking met neuroloog en somnoloog dr. Marcel Smits, verbonden aan de slaappoli van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Het onderzoek is uitgevoerd op het Pallas Athene College, openbare school voor mavo, havo en vwo in Ede.