Hans Bezemer, Joris Veenhoven, Marc Jacobs

Hans Bezemer is docent natuur- en scheikunde op CSG De Lage Waard in Papendrecht.

Dr. Joris Veenhoven is onderwijskundig adviseur en trainer aan de Universiteit Utrecht. Samen met Heleen Wientjes schreef hij Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in vwo én havo (2023).

Dr. Marc Jacobs is datawetenschapper en statistisch consultant. Samen met hoogleraar Wiskunde Ronald Meester schreef hij Van aardbeving tot zoönose, Over de inzet van modellen voor beleid.