Hanna Stammes

Hanna Stammes doet promotieonderzoek aan de TU Delft naar formatieve evaluatie van scheikundig denken in ontwerpcontexten. Naast haar onderzoek naar het gebruik van ontwerptekeningen onderzoekt ze hoe docenten vakdidactische kennis en formatieve evaluatiepraktijken kunnen ontwikkelen in de context van ontwerpgericht onderwijs. NWO-NRO subsidieert dit onderzoeksproject.