Floris Alkemade

Floris Alkemade is architect en stedenbouwkundige. Hij werkt op nationaal en internationaal niveau aan complexe projecten. Ook thema’s als herbestemming en stedelijke ontwikkeling zijn een belangrijk onderdeel van zijn werk. Alkemade is sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester.