Erik Barendsen en Martin Bruggink

Erik Barendsen is hoogleraar bètadidactiek aan de Radboud Universiteit en hoogleraar informaticadidactiek aan de Open Universiteit. Hij was voorzitter van de vernieuwingscommissie informatica havo-vwo en is momenteel voorzitter van de regiegroep die de invoering van de vernieuwingen begeleidt. Hij leidt het Nederlandse team in het Europese project TeaEdu4CT. Martin Bruggink is vakdidacticus informatica in de lerarenopleiding aan de Technische Universiteit Delft. Hij was lid van de vernieuwingscommissie informatica havo-vwo en is momenteel projectleider voor de ontwikkeling van lesmodules en nascholing voor het vernieuwde programma.