Edu Onderwater en Celine Uriot

Edu Onderwater en Celine Uriot zijn derdejaars studenten aan de docentenopleiding en doen mee aan een honoursprogramma, waarbij zij zich verdiepen in het Nederlandse onderwijssysteem.