Diane van der Linde-Koomen, Herma Jonker, Erna van Koeven

Diane van der Linde-Koomen doet onderzoek naar Computational Thinking in het onderwijs en de wijze waarop (I)CT in het onderwijs structureel een plek kan krijgen. Herma Jonker is onderwijskundige bij de lerarenopleidingen voor beroepsonderwijs. In haar onderzoek richt zij zich vooral op curriculumontwerp met inzet van blended learning. Erna van Koeven doet onderzoek naar de ontwikkeling van duurzaam, betekenisvol en inclusief onderwijs in geletterdheid binnen het primair en voorgezet onderwijs en het MBO. De auteurs werken allen bij Hogeschool Windesheim (lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT).