Christel Dood, Marianne van der Linden, Heleen Strating

Christel Dood is junior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands. Zij is betrokken bij verschillende projecten waaronder ‘Welke jongere is (g)een lezer?’, het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en PISA. Marianne van der Linden is adviseur bij het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam. Zij houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van leermiddelen voor anderstaligen en is actief op het gebied van leesvaardigheid. Heleen Strating is directeur van het Expertisecentrum Nederlands. Zij is betrokken bij onderzoek naar taalverwerving en taalonderwijs en zet de uitkomsten daarvan om naar instrumenten voor docenten en leerlingen.