Celine Uriot en Edu Onderwater

Edu Onderwater en Celine Uriot zijn derdejaars studenten aan de docentenopleiding en doen mee aan een honoursprogramma, waarbij zij zich verdiepen in het Nederlandse onderwijssysteem. (zie https://onderzoekonderwijs.net/2017/09/08/flip-the-system-aan-het-werk-2-pilot-scholenzelfevaluatie/)