Maart20 boot beeld anneke boot

Anneke Boot

Anneke Boot studeerde Nederlandse taal- en letterkunde met bijvak vaderlandse geschiedenis, werkte als docent Nederlands, was leidinggevende bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast vertegenwoordigde zij Nederland gedurende tien jaar in de Governing Board van het Centre for Educational Research and Innovation van de OECD. Deelname aan de studies ‘Learning for Jobs’ en ‘Skills beyond School’ inspireerde haar om zich, na haar afscheid van het ministerie in 2011, verder in het vakonderwijs te verdiepen. Anneke promoveerde als duale promovendus in het Dual PhD Centre programma van de Universiteit Leiden op 10 december 2019. De titel van haar proefschrift luidt: Van gilde tot ROC. Geschiedenis van het vakonderwijs in de stad Leiden. Bij uitgeverij Gingko is een publieksversie van haar dissertatie verschenen.