Welke jongeren zijn kwetsbaar voor criminaliteit?

Sinds de eeuwwisseling is de criminaliteit gepleegd door jongeren gehalveerd en is het aantal problematische jeugdgroepen ook gedaald. Recent onderzoek wijst echter op een stabilisering van de omvang van de jeugdcriminaliteit en van een toename van wapenbezit en geweldsmisdrijven onder jongeren. Gedigitaliseerde vormen van jeugdcriminaliteit en cybercrime nemen ook toe. Maar welke jongeren zijn nu eigenlijk kwetsbaar als het gaat om het plegen van delicten en waarom zijn scholen interessant voor criminelen?

Delen: