Wat leren we van de geschiedenis?

Ook curriculumontwikkeling kent z’n historie. Wat daarin wel en niet tot realisatie komt, volgt lang niet altijd het vooropgezette plan. Curriculumontwikkelaar Maarten Pieters doet daar op dit moment onderzoek naar.
Delen: