Waar staat ons onderwijs in relatie tot duurzaamheid?

50 jaar Stockholm en de Club van Rome

 

Een voorwaarde voor een duurzame toekomst is dat mensen, kinderen en jongeren incluis, zich verbonden voelen met zichzelf, anderen, waaronder ook andere soorten, en de aarde. En in de meest basale vorm leren leerlingen over een duurzamere samenleving door erin en ermee te leven. Volgens Arjen Wals vraagt dit om een geïntegreerde aanpak met aandacht voor de fysieke onderwijsleeromgeving, maar ook om het betrekken van gevoelens en de lichamelijkheid.

Delen: