Veiligheid creëren in een superdiverse context - Niemand past in een hokje

Leerlingen moeten zich veilig voelen in de klas, tijdens burgerschapsonderwijs is dat vanwege gevoelige onderwerpen extra belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een migratieachtergrond zich relatief vaker onveilig voelen op school en in de klas. Dat komt door een mismatch in een superdiverse context, maar daar zijn gelukkig oplossingen voor.

Delen: