‘Toen dacht ik: daar moet een website voor komen.’

In het januarinummer spraken we met lector Marco Snoek en LOF-onderzoeker en leraar Bart ten Bosch over de waarde en de werking van het LerarenOntwikkelFonds, dat inmiddels is ondergebracht bij het CAOP. Als vervolg op dit artikel publiceren we voor de zomer enkele portretten van leraren die met ondersteuning van het LOF hebben kunnen werken aan hun eigen onderwijsinnovaties.

Delen: