Samenwerken met ouders - Wat betekent het voor de leraar als professional?

Vraag een willekeurige leraar in het voortgezet onderwijs of de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind belangrijk is en de meesten zullen dat beamen. Als je door zou vragen naar wat leraren zelf dan doen in samenwerking met ouders zullen er wellicht tal van verschillende activiteiten genoemd worden, als rapport- of mentorgesprekken, ouderavonden, de informatievoorziening via de elektronische omgeving, of nieuwsbrieven. Maar werkt dat wel? En wat vraagt dat van leraren? In dit artikel bespreken we de meest recente inzichten uit onderzoek naar samenwerken met ouders. 

Delen: