Parental Empowerment Programme: Ouderbetrokkkenheid op het ISK

Ook voor leerlingen die zich nieuw in Nederland vestigen is het betrokken zijn van ouders belangrijk. Maar het is allerminst gemakkelijk om ouders daartoe te bewegen. Toch lukt het wel, getuige het project van Ithaka ISK in Utrecht. Projectleider Soha Shat en Jan Maarse vertellen erover.

Delen: