Op Onderwijsreis

Er is nog nooit onderwijs geweest dat zich niet heeft afgevraagd voor welke samenleving het opleidt. Die vraag is van alle tijden. Toch lijkt het appel op toekomstvisie sterker dan ooit. Het zal te maken hebben met de veelheid aan grote vraagstukken, de ingewikkeldheid ervan, de snelheid waarmee ontwikkelingen zich aandienen en de zorg waarmee men die ontwikkelingen beziet. Klimaatproblematiek, globalisering, technologisering. 

Het onderwijs weet maar al te goed dat zij onlosmakelijk verbonden is met de maatschappij en haar transformaties. Alleen al omdat ze er elke ochtend aan worden herinnert, als die maatschappij in groepjes van ongeveer 30 stuks de klas binnenwandelt. Het zijn deze leerlingen die we in ons onderwijs moeten toerusten voor een samenleving waarin niet zoveel meer voorspelbaar is. Hoe doen we dat goed genoeg? Hoe kunnen we daar samen aan werken? 

Delen: