Op de leestafel: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

In weerwil van de zeer aansprekende titel, gaat dit boek net zozeer over het lesgeven zelf, maar meer over beleid dat leidt tot minder werkdruk voor leraren. Veel werkdruk ontstaat volgens de auteurs vaak door een ‘rommelige’ aanpak en dat kan anders: de Enigma-aanpak. Het recept lijkt verbluffend eenvoudig en overzichtelijk. In plaats van lijvige protocollen worden de gedeelde doelen van een schoolteam vastgelegd in ambitiekaarten. De dagelijkse praktijk wordt kort en krachtig vastgelegd in (een database van) kwaliteitskaarten. Zo ontstaat er meer duidelijkheid en ruimte voor het primaire proces. Er komt ontwikkeltijd vrij voor pedagogisch-didactische vaardigheden. De kaarten worden voortdurend tegen het licht gehouden en verbeterd. Interessant is of deze aanpak – ontwikkeld in het op - ook te gebruiken is in het VO.

Delen: