Nieuwe leerweg vmbo geeft leerlingen meer ruimte voor praktijk

Met diverse partners werkt SLO aan een nieuwe leerweg voor het vmbo. Een belangrijke vernieuwing daarin is het opnemen van een praktijkgerichte component voor alle leerlingen, ongeacht hun doorstroomwensen. Vooruitlopend op de invoering van een nieuwe leerweg ging CSG De Heemgaard in Apeldoorn zelfstandig al van start met het vormgeven van een praktijkgerichte component. De school heeft daarbij de hulp van SLO ingeroepen. Een ervaringsverhaal.
 

Delen: