Over de auteur

LOF is een netwerk van, voor en door leraren uit het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar onderwijs die het onderwijs willen verbeteren. LOFis voorlopig ondergebracht bij CAOP. 

Het CAOP draagt bij aan een samenleving waarin mensen betekenisvol kunnen werken. Waarin ze werk kunnen doen dat er in hun ogen toe doet, dat het verschil maakt voor een ander of voor de samenleving als een geheel. Dat doen we door als kenniscentrum te verkennen, te verbinden, te veranderen.

Themalabs in juni, rol leraar bij onderwijsvernieuwing, LOF festival 6 oktober
Themalabs in juni, rol leraar bij onderwijsvernieuwing, LOF festival 6 oktober
7 juni 2021
LOF Themalabs
LOF Themalabs
3 maart 2021