Over de auteur

Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam (3,5 dag) en als hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht (1,5 dag). Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands zoals het Nederlands gesproken in Heerlen of in Lombok, Utrecht en Rotterdam.

adverteer hier? of default ad tonen?

Een moderne samenleving is niet bang voor meertaligheid, Over het alledaagse maar ook complexe verschijnsel meertaligheid
Een moderne samenleving is niet bang voor meertaligheid, Over het alledaagse maar ook complexe verschijnsel meertaligheid
10 februari 2019